Följ väg 118 söderut mot Yngsjö. Då hittar ni vår gårdsbutik på höger sida, 2.6 km efter Åhus.

Adress: Yngsjövägen 264, 296 91, Åhus

Buss 551, Kristianstad - Åhus - Yngsjö - Furuboda. Stig av vid hållplats "Åhus Glansabovägen" och promenera 200 meter för att komma till oss!